ทะเล  นับเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวจำนวนมาก  ในช่วงเวลาที่ต้องการพักผ่อนปล่อยใจปล่อยกายไปกับเสียงคลื่นกระทบหาดทรายชายฝั่ง ทว่าการคิดจะเดินทางไปเที่ยวกับสถานที่เหล่านี้  ไม่ใช่คิดแค่ว่าอยากเดินทางไปเที่ยวทะเลตรงไหนดี 

การเดินทางในสไตล์ครอบครัวนับเป็นรูปแบบการเดินทางที่ได้รับความนิยมมาก เพราะนั่นหมายถึงการกระชับความสัมพันธ์อันดีของสมาชิกภายในบ้านให้มีโอกาสสำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน  รวมถึงยังสร้างความรักใคร่ ความอบอุ่น ให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวอีกด้วย